Home Nieuws Passend onderwijs: NVA pleit bij Tweede Kamer voor meer maatwerk
13 december 2016Passend onderwijs: NVA pleit bij Tweede Kamer voor meer maatwerk

Op 15 december is er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg en wordt geëvalueerd hoe het ervoor staat met passend onderwijs. Balans, de NVA en het Landelijk Platform GGZ hebben de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs een brief gestuurd om onze zorgen kenbaar te maken – maar ook om aan te geven welke kansen wij zien om passend onderwijs te laten slagen.

Wij denken dat, om van passend onderwijs voor alle zorgleerlingen een succes te maken, ondersteuning van scholen nodig is bij het toepassen van de wettelijke mogelijkheden van maatwerk. Omdat scholen vaak niet weten wat wél mag op het gebied van maatwerk en wat niet. Met flexibele bekostingsmogelijkheden, zonder druk van belemmerende, nog strengere controle van de inspectie.

Thuiszitters

Het baart de NVA en Balans grote zorgen dat er, ondanks passend onderwijs, nog steeds geen duidelijke daling is van het aantal thuiszitters. De groep kinderen met ontheffing van de leerplicht stijgt en er zijn veel kinderen die geen passende ondersteuning krijgen op school. Veel van deze kinderen hebben een leer- of gedragsproblematiek en kunnen met passende ondersteuning wel degelijk onderwijs volgen.

Brief aan Tweede Kamer 

Hieronder vindt u de brief die de NVA samen met Oudervereniging Balans en het Landelijk Platform GGZ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, met daarbij een casus over maatwerk die binnenkort verschijnt in Balans Magazine

Lees hier de brief van Balans, NVA en Landelijk Platform GGZ

Lees hier de bijlage bij de brief, met de casus over maatwerk

Sluiten
Word nu lid!