Home Nieuws Duizenden kinderen gaan onnodig niet naar school
3 oktober 2016Duizenden kinderen gaan onnodig niet naar school

Marc Dullaert, aanjager van het Thuiszitterspact trekt duidelijke conclusies. Duizenden kinderen zitten volgens hem volstrekt onnodig thuis. Oorzaak is volgens hem dat sommige scholen en gemeenten te weinig moeite doen om een passende onderwijsplek voor hen te vinden. Ook Balans en de NVA maken zich grote zorgen om het aantal thuiszitters en het zorgbeleid van de school.

Thuiszitten voorkomen

Dagelijks komen er bij ons signalen binnen van ouders die vastlopen met betrekking tot de zorg van hun kind op school. Die signalen hebben we ook besproken met de heer Dullaert naar aanleiding van het Thuiszitterspact. De knelpunten die Dullaert noemt zijn voor Balans en de NVA dan ook zeer herkenbaar. Thuis zitten moet voorkomen worden. Eerste noodzakelijke stap is volgens Balans en de NVA dat school en ouders samen mogen beslissen over de zorg voor hun kind. Ouderbetrokkenheid en instemmingsrecht voor ouders moet, vinden Balans en de NVA, vastgelegd worden in de wet

Ontduiken zorgplicht

Scholen zijn verantwoordelijk voor onderwijs. Gemeenten voor zorg. Er wordt, heeft Dullaert geconcludeerd, veel gesteggeld over geld. Wie betaalt voor dit kind zijn specifieke onderwijsbehoefte? En er is angst van scholen voor een aanzuigende werking. Als je het als school goed doet, zijn ze bang dat andere ouders van zorgkinderen ook bij hen aan komen kloppen. Ze zeggen dan dat ze vol zijn. Wat eigenlijk ontduiken van de zorgplicht is.

Het gaat om naar schatting 10.000 kinderen die thuiszitten. Dullaert maakt zich ook zorgen over het grote aantal vrijstellingen aan kinderen die om lichamelijke of psychische reden niet naar school kunnen gaan. Dat zijn er zo’n vijfduizend. Dit aantal komt er nog eens bovenop. Dullaert vindt dat leerplichtambtenaren die vrijstelling soms wel erg makkelijk afgeven. 

BalansAdvies

Ouders kunnen met vragen over kinderen met ontwikkelingsproblemen die vast lopen in onderwijs en zorg, of met een andere vraag over ontwikkelingsproblematiek altijd bellen met Balansadvies, 0900-2020065. De medewerkers van BalansAdvies denken met u mee en geven u zo nodig informatie.

Sluiten
Word nu lid!