Home Nieuws Jeugdhulp in de problemen omdat gemeente niet betaalt
25 april 2016Jeugdhulp in de problemen omdat gemeente niet betaalt

In een brief aan de Tweede kamer hebben vier samenwerkende organisaties voor jeugdhulp hun zorgen geuit over de financiële situatie van jeugdhulpaanbieders. Door veel te hoge administratieve lasten (soms ruim dertig procent van het budget) en veel te laat of niet uitbetalende gemeenten, kampt ongeveer veertig procent van de zorgverleners met ernstige financiële tekorten. Sommige jeugdhulpaanbieders zouden zelfs aan de rand van de afgrond staan. 

De instellingen zelf wijten een groot deel van de financiële problemen aan administratieve rompslomp sinds de transitie van de jeugdzorg begin vorig jaar. Er is meer personeel nodig om contracten af te sluiten met gemeenten, die de zorg sinds vorig jaar moeten inkopen. Bovendien hebben de instellingen mensen in dienst moeten nemen om niet betaalde of te laat betaalde rekeningen bij de gemeenten alsnog te innen.

Toch denken de vier organisaties die aan de bel trekken – GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orhopedagogische BehandelCentra, samen BGZJ – niet dat de zorg voor kinderen door deze financiële problemen op dit moment al in het gedrang komt. GGZ Nederland-directeur Paul van Rooij spreekt namens de BGZJ in een artikel op ad.nl: “Je kunt nu niet stellen dat de zorg aan kinderen direct gevaar loopt, puur op basis van liquiditeitsproblemen. Maar de bedrijfsvoering komt wél fors onder druk te staan.”

Wel kunnen er ‘gaten’ in het zorglandschap vallen, stelt de BGZJ in de brief aan de Tweede Kamer, als sommige instellingen door deze problematiek noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Op dat moment zal ‘de toegang voor kinderen tot een aantal functies verder verslechteren’.

Volgens de BGZJ kampen vrijwel alle instellingen met deze problemen, in meer of mindere mate. Welke instellingen in acute nood verkeren, is geheim. In de brief aan de Tweede Kamer komen de samenwerkende jeugdhulporganisaties met verschillende oplossingen. Zo stellen ze onder meer voor dat gemeenten zich in elk geval aan één simpele afspraak houden: facturen binnen een maand betalen.

Lees hier het artikel op ad.nl

Brief van de BGZJ aan de Tweede Kamer

Sluiten
Word nu lid!