Home Nieuws NVA en Balans zetten zich in voor doorontwikkeling Passend Onderwijs
9 december 2015NVA en Balans zetten zich in voor doorontwikkeling Passend Onderwijs

Op dinsdag 15 december zal de Tweede Kamer bij elkaar komen voor een algemeen overleg over het Passend Onderwijs. Helaas is dat voor veel leerlingen namelijk nog steeds niet veel meer dan een papieren realiteit. Kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen niet altijd een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden of zitten zelfs thuis. Oudervereniging Balans en de NVA hebben, in samenwerking met een aantal andere organisaties, hebben zich middels een brief aan de Kamercommissie uitgesproken over de noodzaak van de doorontwikkeling van het Passend Onderwijs.Gebleken is dat het voor een groot aantal kinderen met een beperking moeilijk blijft om Passend Onderwijs te krijgen. We zien in toenemende mate dat scholen hun zorgplicht niet nakomen. Uit de meldingen die wij hierover van ouders ontvangen blijkt dat financiële overwegingen van scholen de reden zijn van dit afschuifgedrag. Anderhalf jaar na het invoeren van het Passend Onderwijs is er nog steeds sprake van veel onduidelijkheid over de bedoeling ervan.

De wetgeving voor Passend Onderwijs, de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz, de Zvw, de Participatiewet en de regeling leerlingenvervoer zijn niet in samenhang tot stand zijn gekomen. Resultaat hiervan is dat ouders collectief tegen een muur oplopen en continue van het ene naar het andere loket worden verwezen. De samenwerkende ouderorganisaties en de NVA pleiten dan ook voor een meer integrale aanpak.

Balans en de NVA hopen dat de Kamerleden aandacht willen besteden aan de positie van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Omdat alle kinderen recht hebben op een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden!

Lees hier de brief van de samenwerkende organisaties aan de Kamercommissie.