Home Nieuws Problemen in het Passend Onderwijs nog steeds niet opgelost
21 oktober 2015Problemen in het Passend Onderwijs nog steeds niet opgelost

De kritiek op het Passend Onderwijs is de afgelopen maanden niet van de lucht. Steeds meer leerlingen met ASS lopen vast op school en het aantal thuiszitters groeit gestaag. Veel reguliere scholen kunnen de extra zorgvraag niet aan zeggen dat ze ‘handelingsverlegen’ zijn. Leerlingen met leer en/of gedragsproblemen krijgen niet genoeg aandacht, of worden zelfs niet toegelaten op de school waar ze zich inschrijven. En ondertussen wordt er nog steeds extra geld uitgetrokken voor het oplossen van de problematiek.

‘Mijn dochter met autisme en een verstandelijke beperking krijgt geen plek op de ZMLK-school en wordt doorverwezen naar een kinderdagcentrum, omdat ze niet zou kunnen leren.’

‘Mijn zoontje met autisme krijgt op de basisschool in het dorp niet meer de extra ondersteuning, die hij nodig heeft. De basisschool wil hem doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Ik sta erg alleen in mijn strijd.’

Dit zijn zomaar twee reacties van wanhopige ouders. En zo zijn er vele ouders en kinderen die zich niet gehoord voelen en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Uit het rapport van de Kinderombudsman dat begin september verscheen, blijkt dat de al snel geconstateerde problemen in het Passend Onderwijs nog steeds niet zijn opgelost. Gevreesd wordt dat dat ook in de toekomst niet zal gebeuren, zolang niet een aantal significante knelpunten in de wetgeving en op de scholen worden aangepakt. Maar, als ouders kun je daar natuurlijk niet op gaan zitten wachten, als je een kind hebt dat vastloopt op school. Dus, wat kun je in de tussentijd doen om je kind te helpen?

  • Ga in gesprek met de school, de leerkracht, de coördinator en eventueel ook met de directeur. Zorg dat het een goed gesprek wordt; tips hiervoor kunt u hier vinden: Passendonderwijsenouders.nl.
  • Kom je er met de school niet uit, vraag dan kan advies en ondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij het samenwerkingsverband. Ook kan je mogelijk terecht bij MEE of Steunpunt Passend Onderwijs.
  • Soms is jouw probleem ook het probleem van de school of van andere ouders, bijvoorbeeld omdat het beleid van het samenwerkingsverband er niet in voorziet. Wend je dan tot het samenwerkingsverband, bij voorkeur samen met andere ouders. Kijk voor meer informatie en tips op Passendonderwijsenouders.nl.
  • Heeft jouw probleem betrekking op de (lichamelijke) zorg, dan is het verstandig om er de Handreiking onderwijs en zorg op na te slaan, samen met de leerkracht. Hierbij komen namelijk de gemeente en zorgaanbieder om de hoek kijken.
  • In geval van problemen over (her-)plaatsing op een school, of over de extra ondersteuning kan je bij de onderwijsconsulenten om bemiddeling vragen. Zij zijn onafhankelijk en zonder kosten in te schakelen. Mocht dat niet helpen, dan kan je je wenden tot de landelijke geschillencommissie.
  • Soms kan het College voor de Rechten van Mens uitkomst bieden. Zeker als het gaat om (vermoedelijke) ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Een beroep doen op het college voor advies of te bemiddeling kan zowel jou als de school helpen.

(bron: project Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Uitvoerder van het project is de BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap. Bij de uitvoering waren diverse collega-organisaties nauw betrokken, m.n. Balans, Foss, NVA en Netwerk Ouderinitiatieven. Het project is financieel mogelijk gemaakt door: NSGK en Johanna Kinderfonds)

 

Sluiten
Word nu lid!