Home Nieuws Geen toename kinderen met ASS, maar wel meer diagnoses
22 mei 2015Geen toename kinderen met ASS, maar wel meer diagnoses

Het lijkt wel alsof het aantal kinderen dat een diagnose krijgt in het autismespectrum steeds meer toeneemt. Uit Zweeds onderzoek blijkt echter dat het niet zozeer de aantallen zijn die vermeerderen, maar de manier waarop de gevallen geregistreerd worden.

Onderzoekers van de universiteit van Göteborg legden de cijfers van een grote Zweedse tweelingenstudie, waarin ouders onder meer wordt gevraagd naar autisme, ADHD en andere symptomen bij hun kinderen, naast het aantal klinische diagnoses onder alle Zweedse kinderen tussen 1993 tot 2002. Geconcludeerd werd dat de jaarlijkse prevalentie van het fenotype autisme stabiel was over de periode van 10 jaar. Wel was er een stijgende, significante toename in de prevalentie van geregistreerde diagnoses van autismespectrumstoornissen in het nationale patiëntenregister.

Onder de Zweedse kinderen als geheel steeg het aantal klinische diagnoses in 10 jaar tijd van 0,3 naar 0,6%, waarvan het grootste deel van de stijging toe te schrijven is aan administratieve factoren. In 2011 kreeg 2,5% van de tieners in Stockholm de klinische diagnose ‘autisme’, in de Verenigde Staten werd in 2012 een prevalentie van 2% onder schoolkinderen gerapporteerd. Een Nederlandse studie onder schoolkinderen uit 2012 kwam tot een prevalentie van 2,3% in Eindhoven, 0,84% in Haarlem en 0,57% in Utrecht.

Bekijk hier het onderzoek (Engels).