Home Nieuws TOP-behandeling bereidt kinderen met ASS voor op onderwijs
7 april 2015TOP-behandeling bereidt kinderen met ASS voor op onderwijs

Kinderen met ASS vinden vaak moeilijk passend onderwijs, doordat hun sociale en communicatieve stoornissen de ontwikkeling belemmeren. Daarom biedt het Dr. Leo Kannerhuis een onderwijs- en zorgarrangement aan voor jonge kinderen (3 tot 5 jaar), die al bij de start van het onderwijs dreigen vast te lopen door hun autismeproblematiek.

Voor leerlingen met ASS is normaal functioneren op school vaak een hele uitdaging. De klassen zijn te groot en de mogelijkheden tot het aanpassen van het lesaanbod aan hun behoeften meestal te beperkt. Voor leerkrachten kan het ingewikkeld zijn om op een goede manier om te gaan met een kind met autisme. Sommige kinderen vallen door hun autisme al buiten de boot als ze nog maar net gestart zijn in het onderwijs. Hierdoor worden hun kansen om te leren en naar school te gaan alleen maar kleiner. Een TOP-behandeling moet hier verandering in brengen. TOP staat voor Training en Onderwijs Programma.

De behandeling bestaat uit zogenaamde Pivotal Response Treatment (PRT), een methode die gericht is op het vergroten van de motivatie tot interactie, onder andere bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Het kan zowel thuis, als in de klas worden toegepast. Doel is kinderen met autisme te leren functioneren in een klas. Zo wordt de kans dat ze uiteindelijk kunnen doorstromen naar (speciaal) onderwijs een stuk groter. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling, een groot deel vindt ook thuis plaats.

Meer informatie over de TOP-behandeling, vindt u in deze brochure, of op de website van het Dr. Leo Kannerhuis.

Sluiten
Word nu lid!