Home Nieuws Vacatures bestuur NVA en Balans
2 april 2015Vacatures bestuur NVA en Balans

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans, voor ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoeken voor hun gezamenlijk bestuur per 1 juli 2015 twee nieuwe bestuursleden.

 

Vacature 1. Profiel marketing/digital branding/pr/e-commerce

– Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met ontwikkelingsstoornissen en of autisme

– Ervaring op niveau in marketing/branding

– Heeft brede en actuele kennis en visie op eigen vakgebied en kan dit vertalen naar de verenigingen

– Heeft kennis en ervaring op het gebied van strategische marketing

– Heeft ervaring met goede doelen organisaties

 

Vacature 2. Profiel onderwijs of ontwikkelingsstoornissen & wetenschap

Onderwijs

– Heeft een stevige positie in het Nederlandse onderwijsveld en/of politieke ervaring met onderwijs

– Beschikt over bestuurlijke ervaring zoals bijvoorbeeld in de onderwijsraad, onderwijsinspectie, onderwijskunde

– Affiniteit en visie op het belang van onze verenigingen voor het passend onderwij

– Heeft ervaring of affiniteit met ontwikkelingsstoornissen als autisme, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie

– Kan een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de verenigingen op het domein onderwijs

of

Ontwikkelingsstoornissen & wetenschap

– Levert een inhoudelijke bijdrage vanuit de wetenschap aan ontwikkelingsneurologie of ontwikkelingspsychologie

– Heeft  expertise op het gebied van leerstoornissen en motorische stoornissen

– Beschikt over bestuurlijke ervaring

– Wil graag een sparring partner zijn voor de directie op eigen vakgebied

– Heeft de drive om beide verenigingen verder te professionaliseren

Inspanning en honorering

Het bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De functie is onbezoldigd. Er geldt een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering.

Procedure

De functies worden door open werving ingevuld. De selectiegesprekken vinden plaats in april. De eerste selectie zal door twee bestuursleden en de directie worden gedaan. Zij doen vervolgens een voorstel aan het bestuur. Het bestuur doet een voordracht aan de Algemene Ledenvergadering van Balans en de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de NVA, die op 20 juni bijeenkomen.

Sluiten
Word nu lid!