Home Nieuws Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs
18 november 2014Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs

Het Alberdingk Thijm College in Hilversum heeft begin dit schooljaar een hoogbegaafde jongen met het syndroom van Asperger ten onrechte geweigerd. De school heeft verzuimd te onderzoeken welke ondersteuning de jongen nodig heeft. Ook heeft de school nagelaten om samen met de ouders een passende alternatieve school te vinden. Dit blijkt uit één van de eerste uitspraken van de onlangs ingestelde Geschillencommissie passend onderwijs.

De jongen, die in mei al was afgewezen door het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, was op 1 augustus dit jaar aangemeld bij de gymnasiumafdeling van het Hilversumse Alberdingk Thijm College (ATC). Dat wil zeggen precies op de dag waarop de wet passend onderwijs inging. Twee weken later kregen zijn ouders te horen dat hun zoon – die van een reguliere basisschool kwam en nooit gebruik had gemaakt van leerlingebonden financiering – niet mocht komen. De reden was dat de school hem niet de ondersteuning kon bieden die hij nodig heeft.

Wet gelijke behandeling: school moet ondersteuningsbehoefte uitzoeken

Volgens de Geschillencommissie kon de school deze conclusie echter helemaal niet trekken, omdat zij de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet serieus had onderzocht. Volgens de wet gelijke behandeling (Wgb) zijn scholen hiertoe wel verplicht.

Zorgplicht: school moet passende alternatieve school aanbieden Volgens de commissie heeft het ATC de jongen bovendien geen passende alternatieve school aangeboden, en dus niet voldaan aan de zogeheten ‘zorgplicht’ die scholen sinds de invoering van passend onderwijs hebben. De school had wel de mogelijkheid geopperd van een school voor voortgezet speciaal onderwijs, maar kon geen schriftelijke bevestiging laten zien waaruit bleek dat deze school ook daadwerkelijk bereid was om de jongen aan te nemen. Bovendien, zo oordeelt de commissie, heeft het ATC verzuimd om de ouders te betrekken bij de keuze voor een alternatieve school.

Uitspraak: aanmelding opnieuw in behandeling nemenIn haar advies van 23 oktober adviseert de commissie het ATC om de aanmelding van de leerling opnieuw in behandeling te nemen. Eelke de Boer, rector van het ATC, laat desgevraagd weten dat dit niet meer aan de orde is omdat de jongen inmiddels een andere school heeft gevonden.

Deze uitspraak betekent dat scholen uit de informatie die bij de aanmelding is verstrekt weliswaar kunnen afleiden dat de leerling ondersteuning nodig heeft, maar welke ondersteuning en de mate waarin de leerling deze ondersteuning nodig heeft, kan door een school op dat moment nog niet worden bepaald. Dit moet de school grondig onderzoeken, voordat een besluit genomen kan worden over of de leerling geplaatst kan worden op de school. Als vervolgens besloten wordt om een leerling te weigeren, moet de school samen met de ouders op zoek gaan naar een andere school, waar de leerling wel geplaatst kan worden.

Geschillencommissie passend onderwijsDe Geschillencommissie passend onderwijs adviseert onder andere bij de toelating en verwijdering van zorgleerlingen. Het betreft de derde uitspraak van de jonge commissie en de allereerste die een leerling met autisme betreft. De adviezen van de commissie zijn niet bindend, maar gelden wel als belangrijke jurisprudentie voor passend onderwijs.

(Julie Wevers, 18 november 2014)