Home Nieuws Aftrap campagne #diagnoseheelnormaal
13 oktober 2014Aftrap campagne #diagnoseheelnormaal

Op 10 oktober 2014, Landelijke Dag Psychische Gezondheid, is tijdens het benefietconcert van het ADHD lifestylemagazine SUZAN!¡, de campagne #diagnoseheelnormaal worden gelanceerd. De campagne heeft als doel duidelijk te maken dat het tijdig en goed diagnosticeren bij problemen van belang is, en dus heel normaal, om in het leven weer positief verder te kunnen. Bij psychische diagnoses ervaren mensen echter nog te vaak dat de kennis niet correct is en dat er vooroordelen bestaan. 

De campagne #diagnoseheelnormaal is een initiatief van deskundigen die met deze problematiek te maken hebben. Zij zien dat mensen met een diagnose last ondervinden van de vooroordelen en het onbegrip vanuit hun omgeving. Het stigmatiseren van diagnoses (ADHD, autisme, angststoornissen, dyslexie, enzovoort) maakt dat veel mensen zich niet meer serieus genomen voelen. Psychische diagnoses worden vaak denigrerend ‘labels’, ‘stempels’, ‘etiketjes’ of zelfs ‘vlekjes’ genoemd.

Bij diagnoses die op fysieke problematiek gesteld zijn, zoals bijvoorbeeld astma of slechtziendheid, gelden deze termen niet. Hierdoor bestaat er steeds vaker het idee dat met een psychische diagnose mensen als ‘niet goed’ worden bestempeld. Ook worden ouders gezien als slechte opvoeders die hun kinderen laten diagnosticeren om ‘er gemakkelijk van af te zijn’.

De initiatiefnemers van de campagne zien dat de vooroordelen over het stellen van diagnoses steeds groter worden. Daardoor ontstaat de kans dat personen niet, of niet tijdig, de juiste zorg krijgen. Het uitblijven van hulp, door het te laat, of zelfs niet uitvoeren van onderzoek naar problematiek, kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals uitvallen op school, leerachterstanden, verslaving, depressie, criminaliteit en zelfdoding.

De campagne #diagnoseheelnormaal wil mensen bewust maken van het feit dat iedereen recht heeft op een juiste behandeling. Een diagnose maakt dat mogelijk en is dus heel normaal.

Stefan Collier speelde een hoofdrol in de film Spijt! en zal de campagne #diagnoseheelnormaal vrijdag 10 oktober 2014 aftrappen http://www.spijtdefilm.nl

Bekijk hier de film #diagnoseheelnormaal