Home Nieuws WMO 2015: persoonlijke begeleiding en dagbesteding onder druk
15 juli 2014WMO 2015: persoonlijke begeleiding en dagbesteding onder druk

De kwaliteit van de dagbesteding en de persoonlijke begeleiding gaat mogelijk achteruit als dit per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit meldt het Landelijk Platform GGZ. Professionele en geschoolde hulpverleners lijken plaats te maken voor (ongeschoolde) vrijwilligers. Mogelijk bestaat het beeld bij de landelijke en lokale overheid dat deze zorg ook door ongeschoolden kan worden geboden. Dit staat haaks op de behoefte.

Wie betreft het?

Het betreft mensen die straks afhankelijk zijn van de gemeenten als het gaat om zorg die uit de AWBZ naar de WMO gaat: individuele of groepsbegeleiding en/of met kortdurend verblijf en mensen met een indicatie voor beschermd/begeleid wonen. Onder deze groep vallen ook mensen met autisme.

Onderzoek van negen cliëntenorganisaties

Negen cliëntenorganisaties (CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland) hebben onderzoek gedaan onder cliënten, familieleden en mantelzorgers naar de gevolgen van de decentralisatie van de zorg. De cliëntenorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen.

Beschikbaarheid en kwaliteit dagbesteding onder druk

Men vreest dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de dagbesteding onder druk komt te staan. Dagbestedingscentra worden samengevoegd en professionele hulpverleners worden gedeeltelijk vervangen door vrijwilligers. De cliëntenorganisaties maken zich zorgen omdat kennis van ziektebeelden en passende en kwalitatief goede hulpverlening essentieel blijft.

Persoonlijke begeleiding essentieel

Ook vrezen de organisaties dat de beschikbaarheid van persoonlijke begeleiding minder wordt. De veronderstelling is dat mensen ook naar collectieve voorzieningen kunnen gaan, zoals inloophuizen en collectieve dagbesteding. Voor veel mensen is persoonlijke begeleiding echter essentieel, om te voorkomen dat ze terugvallen.

Meer mantelzorg?

Het idee om meer mantelzorg in te zetten wordt niet realistisch geacht. Vaak zijn mantelzorgers al een deel van de zorg voordat er professionele hulp wordt ingeroepen. Het beeld van mantelzorg is te rooskleurig. Familieleden wonen ver weg, de band met de familieleden is slecht of er ontbreekt kennis over de ziekte van de cliënt.

Aanbeveling aan gemeenten: breek de bestaande voorzieningen niet af!

De cliëntenorganisaties geven als aanbeveling aan de gemeenten om de bestaande voorzieningen niet af te breken.

Bron: LPGGZ

Lees het bericht op de website van het LPGGZ 

 

 

Sluiten
Word nu lid!