Home Nieuws Project Navigator: jongeren aan het werk
14 juli 2014Project Navigator: jongeren aan het werk

MEE Drenthe is samen met gemeenten, UWV, scholen en het bedrijfsleven het project ‘Navigator’ gestart. Doel is om zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk te krijgen en uit de Wajong, om ze een betere kwaliteit van leven te geven. De jongeren krijgen een ‘navigator’ van MEE toegewezen. De navigator kijkt naar de hulpvraag van de jongere en stippelt samen met de jongere, ouders en school een route uit naar werk. 

Niet de zoveelste hulpverlener

Voor jongeren die van de praktijkschool of het speciaal onderwijs komen, loopt de overgang van school naar werk zelden gemakkelijk. Deze jongeren hebben juist op zulke overgangsmomenten baat bij iemand die hen de weg wijst. De navigator van MEE stippelt een route uit en maakt een plan hoe de jongere daar kan komen. De navigator is niet de zoveelste hulpverlener, maar is juist de verbindende schakel tussen andere hulpverleners, gemeente, UWV, school, ouders, re-integratie en werkgevers.

Wegnemen van belemmeringen

De navigator kijkt ook naar knelpunten op alle leefgebieden (geldzaken, woon/thuissituatie, vervoer, vrienden/relaties, de beperking etc.) Problemen in bijvoorbeeld de thuissituatie,  worden ook door de navigator opgepakt, zodat die geen belemmering kunnen vormen voor de productiviteit op de werkvloer. De navigator kijkt naar al deze aspecten en zoekt naar de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen.

Uitbreiding project

De navigatoren zijn in februari gestart op drie scholen in Assen. Wegens het succes van deze pilot zijn ook andere regio’s bezig met de implementatie van Navigator, zoals Flevoland, Overijssel, Utrecht, Gouda en deels in Gelderland. 

Lees het bericht op de website van MEE en Lecso

Bron: MEE Drenthe, LECSO

Sluiten
Word nu lid!