Home Nieuws Kentalis lanceert iBook over de behandeling van autisme bij kinderen en jongeren
14 juli 2014Kentalis lanceert iBook over de behandeling van autisme bij kinderen en jongeren

“Grapjes maken is niet leuk! Zeg nou maar gewoon wat je bedoelt.” “Wat bedoelt de juf als zij zegt: “Het is tijd”? Voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme is de betekenis van een grapje of vage zinnen niet altijd vanzelfsprekend.

Kentalis werkt samen met kinderen met autisme en hun ouders aan communicatieve redzaamheid. In het  iBook ‘Op eigen wijze samen’, dat Kentalis lanceert, staat alle informatie over de orthocommunicatieve behandeling bij autisme. Het iBook is gratis te downloaden via: www.kentalis.nl

 

iBook autisme

Het iBook ‘Op eigen wijze samen’ brengt de orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren  met autisme in beeld.  In zeven hoofdstukken worden ouders, kinderen/jongeren en verwijzers vertrouwd gemaakt met de visie op autisme die aan de behandeling ten grondslag ligt, de wijze waarop diagnostiek en behandeling plaatsvinden, de doelgroepen waarvoor de behandeling bedoeld is, de doelstellingen en  de specifieke interventies. De filmbeelden laten zien wat behandelaars doen: hoe kom je letterlijk, in het blikveld van een peuter, hoe leg je een schoolkind of puber uit wat je bedoelt, hoe ontmoet je elkaar?

 

Waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen

De orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme (OCB-ASS) gaat ervan uit dat de specifieke wijze van waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen aan de basis ligt van de problemen die kinderen met autisme hebben met taal en communicatie. Kinderen met autisme hebben tijd nodig om een boodschap te ‘ontcijferen’. Ze vinden het moeilijk om betekenissen en boodschappen te doorzien die verpakt zitten in klanken of gebaren. Ze hebben bovendien moeite met het denken in samenhang. Afstemming en aanpassing of verduidelijking van de communicatie is dus van groot belang.

 

Krachten van het kind en zijn omgeving worden aangesproken

OCB-ASS is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met autisme en ziet kinderen als deel van gezin, familie en breder sociaal netwerk. Met een oplossingsgerichte benadering worden de sterke kanten, hulpbronnen en krachten van kind en netwerk aangesproken om positieve veranderingen te bewerkstelligen. E n dat werkt volgens  Walter, 21 jaar: ” Ik heb veel geleerd over hoe ik ben en wat ik wil. Het belangrijkste is dat je moet doen waar je zelf achter staat en wat je zelf wilt, en niet wat andere denken dat het beste voor jou is.”

 

Vergroten van de communicatieve redzaamheid

Het vergroten van de communicatieve redzaamheid is het belangrijkste doel van OCB-ASS. Communicatieve redzaamheid betekent: ik kan communiceren wat ik wil communiceren met wie ik wil communiceren en hoe ik wil communiceren. Bij communiceren is er altijd sprake van kunnen, willen en wederkerigheid.

 

Gemaakt met jongeren

Jet Isarin en Karin Brouwers, beiden werkzaam bij Kentalis, hebben het iBook gemaakt in nauwe samenwerking met kinderen en jongeren uit de behandelgroepen, ouders van de cliëntenraad en medewerkers die binnen Kentalis werken met deze doelgroep.

 

Kentalis Sint Marie in Eindhoven

Koninklijke Kentalis is een landelijke expertiseorganisatie “voor mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is”. Kentalis Sint Marie in Eindhoven richt zich met name op kinderen, jongeren en jong-volwassenen die  (ernstig) slechthorend zijn, een taalontwikkelingsstoornis of een vorm van autisme hebben. Bij hen staat de communicatieve ontwikkeling op de voorgrond.

Deze kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving kunnen bij Kentalis terecht voor:

  • Onderzoek naar het gehoor, de spraaktaalontwikkeling en autisme
  • Individuele en groepsbehandelingen voor kinderen en jongeren tot 23 jaar
  • Hulp aan ouders en kinderen in het gezin
  • Advies en consultatie bij vragen over taal en communicatie van kinderen en jongeren

 

Zo werkt Kentalis samen met ouders en hun kind en hun omgeving toe naar een optimale communicatieve ontwikkeling van de kinderen en jongeren zodat zij zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen in het leven staan.

Bron: Kentalis