Home Nieuws Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so ingesteld
10 juli 2014Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so ingesteld

De Stichting Onderwijsgeschillen heeft de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT) ingesteld. Vanaf 1 augustus 2014 staat deze commissie open voor alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Inmiddels hebben zich al ruim 60 samenwerkingsverbanden aangesloten bij de LBT.

Besturen samenwerkingsverbanden beslissen over toelating sbo/(v)so

Vanaf 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Hierdoor verandert er veel voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Besturen van de samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de beslissing of een leerling wel of kan worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so).

Adviescommissie

Ouders en schoolbesturen kunnen tegen deze beslissing bezwaar indienen. Op grond van de wet Passend Onderwijs moeten besturen van samenwerkingsverbanden een adviescommissie hebben om deze bezwaren te behandelen. Deze commissie brengt een advies uit over het ingediende bezwaar, waarna het bestuur van het samenwerkingsverband een beslissing op het bezwaar neemt.

LBT staat open voor alle samenwerkingsverbanden

Een aantal samenwerkingsverbanden heeft de Stichting Onderwijsgeschillen gevraagd om een adviescommissie voor hen in te richten. Om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen heeft de stichting de LBT opgericht. De LBT is onafhankelijk en deskundig. De voorzitters en leden beschikken over de specifieke kennis en deskundigheden die nodig zijn voor het beoordelen van het ingediende bezwaar: juridisch, bestuurlijk, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en onderwijskundig. Alle samenwerkingsverbanden kunnen zich hier bij aansluiten.

Alle deskundigheid onder één dak

Volgens Hilde Mertens, directeur/bestuurder van de Stichting Onderwijsgeschillen, ligt deze commissie helemaal in de lijn van de werkzaamheden. ‘Andere commissies met betrekking tot passend onderwijs zijn ook bij Onderwijsgeschillen ondergebracht. Hiermee hebben we alle deskundigheid onder één dak.’

Lees meer op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen

Bron: Stichting Onderwijsgeschillen

Sluiten
Word nu lid!