Home Nieuws Wat is een goede ggz-behandelaar?
30 juni 2014Wat is een goede ggz-behandelaar?

Inschrijving tot deelname onderzoek is inmiddels gesloten!!!

 (12-07-2014)

 

Het LPGGz en het Trimbosinstituut werken samen bij het in kaart brengen van wat, vanuit het cliëntenperspectief gezien, een goede behandelaar is. In dit kader zal Jenny Boumans, onderzoekster bij het Trimbosinstituut, een aantal telefonische interviews afnemen.

Het Trimbos zoekt voor dit onderzoek onder andere ook cliënten met autisme: hierbij wordt u uitgenodigd om u aan te melden voor deelname aan het telefonische interview.

De interviewvragen  – Wat zijn belangrijke eigenschappen en kwaliteiten van een ggz-behandelaar?  - Wat moet hij of zij doen en juist laten?  – Waar moet hij of zij goed in zijn?  – Hoe is de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken gedurende de behandeling? – Wat is de rol van de cliënt, de behandelaar, ‘de hoofdbehandelaar’, ‘het management’, anderen? – Hoe is het en hoe zou het moeten zijn?

Duur interview & onkostenvergoeding Maximaal een half uur; u krijgt een vergoeding van € 25,-.

De interviewster De onderzoekster bij het Trimbos die het onderzoek uitvoert is Jenny Boumans. Zij is degene die alle telefonische gesprekken zal voeren met mensen die zich aanmelden. Jenny doet nu zo’n vier jaar met veel passie onderzoek naar empowerment, herstel, cliëntsturing, ervaringskennis en andere vanuit het cliëntperspectief gezien belangrijke onderwerpen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten? Vaak is het in de GGZ onduidelijk wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de behandeling; wie neemt de beslissingen en wie is aan te spreken op de kwaliteit. Over welke kennis en vaardigheden zou de volgens jou verantwoordelijke persoon moeten beschikken?  In de verschillende fases van de behandeling zou dat vanzelfsprekend kunnen variëren. In het kader van dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe cliënten daar over denken. Vervolgens zullen de betrokken partijen in de GGZ (LPGGz, VWS, beroepsorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars) heldere afspraken maken over de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de GGZ-zorg.

Anonimiteit Als u zich aanmeldt om deel te nemen, dan zal er door Jenny contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor het telefonische interview. Bij het onderzoek wordt anonimiteit door het Trimbosinstituut ten alle tijden gewaarborgd.

Wilt u meedoen? 

Dan graag uiterlijk 13 juli 2014 een mail naar Jenny Boumans JBoumans@trimbos.nl

In deze mail graag een reactie op de onderstaande indeling, zodat Jenny vanuit verschillende perspectieven een beeld krijgt van hoe cliënten over het één en ander denken.

1. Leeftijdscategorie: a. < 18 b. 18-35 c. 35-65 d. 65+

2. Geslacht: m /v

3. Over welke vorm van zorg wilt u geïnterviewd worden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk: a. Afspraken met huisarts  of eerstelijnspsycholoog b. Afspraken met een psychiater, psycholoog, een psychiatrisch verpleegkundige of andere behandelaar  c. Behandeling en begeleiding thuis door een FACT- team d. Opname / zorg en verblijf in een instelling

Aangemeld per mail en dan? Jenny bevestigt zo spoedig mogelijk uw deelname aan het telefonische interview. Bij teveel aanmeldingen zal zij helaas ‘nee’ moeten verkopen.

Aanvullende informatie Misschien wilt u aanvullende informatie voordat u besluit zich aan te melden. U kunt daartoe contact opnemen met ondergetekende of met Jenny Boumans via JBoumans@trimbos.nl