Home Nieuws Rondetafelgesprek over Passend Onderwijs
19 juni 2014Rondetafelgesprek over Passend Onderwijs

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer (Commissie voor OCW) over de invoering van Passend Onderwijs. In de aanloop daar naartoe voeren Kamerleden op 19 juni een Rondetafelgesprek met een aantal ouders en vertegenwoordigers van ouders. De directeur van NVA en Balans, Swanet Woldhuis, is daarbij.

Swanet Woldhuis brengt in het Rondetafelgesprek de belangrijkste knelpunten die ouders bij het Steunpunt Passend Onderwijs melden voor het voetlicht. Ook wijst zij de Kamerleden op specifieke knelpunten rond leerlingen met autisme. Ter illustratie zal Swanet in dit gesprek een aantal cases voorleggen die de afgelopen maanden zijn gemeld bij het Steunpunt Passend Onderwijs.

Steunpunt Passend Onderwijs

Via dit Steunpunt voorzien medewerkers van Balans en NVA ouders en onderwijsmedewerkers van advies en informatie over allerlei thema’s die spelen bij kinderen met leer- en gedragsproblemen. Zo komen er ook berichten binnen dat kinderen worden geweigerd op het regulier onderwijs. In Nederland zitten er nog steeds zo’n 16.000 leerplichtige kinderen thuis.

Balans en NVA houden daarover al nauw contact met OCW. Zo zijn er toezeggingen gedaan voor ondersteuning om concrete oplossingen te vinden voor bepaalde situaties. Het is ook belangrijk dat ouders weten dat de landelijke geschillencommissie passend onderwijs al vóór 1 augustus de mogelijkheid biedt om ad hoc geschillen die er nu al zijn te behandelen.

Lees meer in de gespreksnotities

Een overzicht van de zorgen van de NVA rond Passend Onderwijs kunt u lezen in de twee gespreksnotities die de NVA mede heeft ondertekend en overhandigd aan de Kamerleden voorafgaand aan het Rondetafelgesprek:

1. Vanuit autisme bekeken: elk kind een leerplek

2. de samenwerkende ouderorganisaties

 

Sluiten
Word nu lid!