Home Nieuws Samen doen! Academische Werkplaats Autisme
17 april 2014Samen doen! Academische Werkplaats Autisme

 

De NVA neemt actief deel aan de nieuwe Academische Werkplaats Autisme ‘Samen doen!’ waarvan ggz-instelling Yulius initiatiefnemer is. ‘SamenDoen!’ werkt samen met de Academische Werkplaats Reach-Aut, waar de NVA eveneens bij betrokken is. ‘Samen Doen!’ wil kennis over levensloopbegeleiding bij mensen met autisme verzamelen én verspreiden.

Participatie van mensen met autisme bevorderen

De Academische Werkplaats Autisme ‘Samen doen!’ heeft als doel de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme een uitdaging vormen. Ze hebben vaak moeite met begrijpen van wat er precies van hen wordt verwacht. Vooral bij grote veranderingen in het leven (naar een andere school gaan, verkering krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe zorginstantie) is de uitdaging voor mensen met autisme én hun sociale omgeving groot.

Samenwerkingspartners

De 35 organisaties die deelnemen aan ‘Samen doen!’ gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. In de academische werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis. Zowel een diversiteit aan professionals als ervaringsdeskundigen nemen deel aan deze werkplaats.  

ZonMw heeft ggz-instelling Yulius, als hoofdaanvrager, een subsidie toegekend voor de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen doen!’ ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Naast de toekenning van de subsidie aan Samen doen! is tevens de subsidieaanvraag voor de academische werkplaats autisme Reach-Aut gehonoreerd. Meer informatie over Reach-Aut: www.reach-aut.nl

Meer informatie

Website: Link naar informatie over Samen doen! op website www.yulius.nl 

Hebt u een vraag? Mail deze dan naar samendoen@yulius.nl.