Home Nieuws Reach-Aut: Academische Werkplaats Autisme
15 april 2014Reach-Aut: Academische Werkplaats Autisme

De NVA participeert als veldpartner in de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut. Reach-Aut is een van de twee Academische Werkplaatsen Autisme die op advies van de Gezondheidsraad zijn gestart met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De andere Academische Werkplaats Autisme heet ‘Samen Doen!’, hiermee werken NVA en Reach-Aut samen.

Aanleiding en missie

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van die kennis naar de praktijk stagneert. De Academische Werkplaatsen willen hier verandering in brengen. De missie van Reach-Aut is het tot stand brengen van een duurzame verbinding van kennis over autisme uit de praktijk en de wetenschap. Doel is de kwaliteit van leven van mensen met autisme en naastbetrokkenen te verhogen.

Partners Reach-Aut

Reach-Aut  is een samenwerkingsverband  waarin de UvA (leerstoel Autisme, prof. dr. Hilde Geurts), Dr. Leo Kannerhuis, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), UMCU, VU, Parnassiagroep en Dimence  en Leo Kannerhuis Nederland zich als partners en mede-financiers verbonden hebben. PAS en de NVA zijn structureel verbonden in alle (deel)projecten en is er een brede en diverse ring van veldpartners aan de werkplaats verbonden.

Levensloop als richtsnoer

Onderzoek naar autisme richt zich vaak primair op kinderen en veel minder op volwassenen en ouderen. Reach-Aut richt zich op onderzoek in de gehele levensloop. Zij haakt daarmee in op het (vervolg)advies van de Gezondheidsraad over de kennisinfrastructuur. In dit advies worden vijf onderzoeksdomeinen benoemd die prioriteit dienen te krijgen. Deze domeinen worden onderschreven door de staatssecretaris en vormen ook de basis voor Reach-Aut.

Binnen Reach-Aut wordt gewerkt met zeven projectgroepen met thema’s die betrekking hebben op (transities in) de levensloop. Reach-Aut richt zich op thema’s die voor de gehele levensloop van belang zijn zoals risico- & succesfactoren gedurende de levensloop, de kwaliteit van het digitale (zorg)netwerk en begrijpelijke informatie over genetische kennis.

Daarnaast worden thema’s uitgewerkt die aandacht behoeven omdat het gaat om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut. Denk aan transities in het onderwijs en inzicht en toepassing van kennis voor mensen met autisme van 55+. Tot slot komt complexe problematiek en forse hulpvragen aan bod waar voor zorg én beleid winst te behalen is zoals ASS klinische crisishulpverlening en zelfstandigheidontwikkeling binnen multiplex gezin.

Over vier jaar zijn er concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs.

Meer informatie over Reach-Aut 

Reach-Aut heeft voor de uitvoering naast 1,8 miljoen eigen middelen een subsidie ontvangen van ZonMw van 110.000 euro voor een periode van vier jaar. Tegelijkertijd heeft ZonMw de academische werkplaats Samen Doen een subsidie verstrekt. Samen Doen en Reach-Aut werken samen en gaan tevens een verbinding aan met de commissie Vanuit Autisme Bekeken die geïnitieerd is door het ministerie van VWS. Meer informatie over Samen Doen.

Contactpersoon Reach-Aut: Astrid van Dijk, Dr. Leo Kannerhuis, a.vandijk@leokannerhuis.nlWebsite: www.reach-aut.nl 

(bron: persbericht) 

Sluiten
Word nu lid!