Home Nieuws nieuws maart 2014 Uitkomsten themadag: Werken met autisme
17 maart 2014Uitkomsten themadag: Werken met autisme

Tijdens de drukbezochte themadag ‘Werken met Autisme’ presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Autisme afgelopen weekend de resultaten uit diverse onderzoeken naar succesfactoren voor werken met autisme. Daarnaast presenteerden werkgevers, werk-coaches en mensen met autisme hun ervaringen in de zoektocht naar passend werk.

Slechts 28% van de mensen met autisme heeft regulier betaald werk (*). Mensen met autisme vallen mogelijk meer op dan een aantal jaar geleden, omdat de eisen die de samenleving aan mensen stelt, hoger zijn geworden. Mensen met autisme vallen nu  plotseling ‘buiten de norm’, terwijl ze eerder werden gezien als ‘een beetje anders’.

Uit analyse van recent wetenschappelijk onderzoek, gepresenteerd  door Dr. Jeanet Landsman, (kijk hier voor de presentatie) blijkt dat rond mensen met autisme de moeizame afstemming tussen maatschappij, opleiding, zorg en de persoon zelf één van de belangrijkste oorzaken is van uitval. Op de vraag waar de mensen in de zaal de meeste obstakels tegenkwamen, gingen bijna alle handen omhoog bij ‘school’ en ‘werk’. Het ontbreekt aan kennis en begrip en vaak heeft starre regelgeving een extra negatief effect. Een student met autisme kan glansrijk een opleiding doen, maar vervolgens de inspanning van de verplichte full time stage niet aan. Aanpassingen in stageduur, of werktijden worden dan door de opleiding geweigerd.

De opvallendste uitkomsten:– Mensen met autisme en een hoog IQ hebben meer moeite om aan het werk te komen en te blijven dan diegenen met een gemiddeld IQ. – Ouders spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van hun (jong) volwassen kind met autisme naar studie en werk en ook daarna! Werkgever en coaches doen er goed aan de kennis van deze ouders te benutten en niet weg te wuiven. Een 20-jarige met autisme heeft vaak onvoldoende zelfinzicht om kenbaar te maken wat zijn beperkingen zijn, maar ook waar zijn talenten liggen.- Succesvolle werknemers met autisme ervaren veel steun van collega’s en werkgevers. -Mensen met autisme hebben langer de tijd nodig om ‘werker’ te worden. De ontwikkeling vergt tijd en inspanningen van werkgever en begeleiding, maar levert vervolgens ook winst op: in alle gevallen waarin de werknemer met autisme succesvol aan het werk is, blijkt dat de werknemer vaak speciale kwaliteiten heeft waar de organisatie extra van profiteert. Daarbij zijn de meeste werknemers met autisme opvallend loyaal aan de werkgever, zeer betrouwbaar en is er weinig ziekteverzuim. – 70% vindt een baan in het eigen netwerk. In een toch al krappe arbeidsmarkt hebben mensen met autisme het nadeel bij sollicitaties dat ze communicatief vaak niet sterk zijn. Een ingang via het eigen netwerk en openheid over je autisme, helpen dan om een kans te krijgen. – Contacten onderhouden, werken, eenvoudigweg boodschappen doen. Voor de meeste mensen met autisme is dat topsport. Studenten en werknemers met autisme zijn dan ook vaak oververmoeid; het hoofd loopt over. Toch doorgaan veroorzaakt vaak burn-out achtige klachten, explosief of juist angstig gedrag. Energiemanagement en flexibiliteit van opleiding en werkgever hierin zijn dan ook essentieel.

(*)  Tegen 56 % van de groep met een beperking en 79 %  van de totale beroepsbevolking. Met de Participatiewet in zicht wordt het urgenter dan ooit dat jongeren en volwassenen met autisme beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen en werkgevers zich meer bewust worden van de arbeidskracht en specifieke behoeftes van de werknemer met autisme.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme onderzocht Dr. Jeanet Landsman, onderzoeker afd. Gezondheidswetenschappen van het Universiteit Medisch Centrum Groningen, zeven recente Nederlandse onderzoeken op succesfactoren en tips voor werken met autisme. Het is voor het eerst dat een dergelijke bundeling van inzichten en adviezen werd gepresenteerd en helder gemaakt voor een publiek bestaand uit mensen met autisme, hun naasten en jobcoaches.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme wil de kennis en handvatten die er zijn om mensen met autisme aan het werk te helpen breed bekend maken. Dat doet de vereniging op verschillende manieren: via uitgaven, online informatie en kennisbijeenkomsten. De Themadag Werken met Autisme is hier onderdeel van. Veel van de activiteiten maken deel uit van en worden financieel mogelijke gemaakt door het programma Autisme en Werk van Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid.

(persbericht Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Sluiten
Word nu lid!