Home Nieuws November 2013 Moniek van Eekeren wint HanneMiekeprijs 2013
14 november 2013Moniek van Eekeren wint HanneMiekeprijs 2013

Moniek van Eekeren heeft de HanneMiekeprijs 2013 gewonnen met haar scriptie ‘Transities van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis van voortgezet speciaal onderwijs naar hbo en mbo’, in het kader van haar studie toegepaste psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De winnares krijgt de prijs uitgereikt tijdens de themadag Autisme en Werk die de Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert op zaterdag 15 maart 2014.

Hou jongeren met autisme aan boordWat de scriptie van Moniek van Eekeren bijzonder maakt is de aansluiting bij actuele discussies over de zogenoemde participatiemaatschappij. Zij richt zich op de problemen die jongeren met autisme hebben bij de aansluiting tussen voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar- of hoger beroepsonderwijs. “Dat is bij uitstek een moment dat leerlingen met autisme tussen wal en schip vallen en vastlopen”, aldus Lyda Blom, voorzitter van de jury. “De scriptie geeft, naast een stevig onderzoek, bruikbare aanbevelingen hoe deze overgang van speciaal onderwijs naar een ‘gewone’ hogeschool of MBO opleiding soepeler kan lopen. Praktische aanbevelingen voor zowel de VSO-school en de vervolgopleiding, als voor de jongere en het thuisfront”. Het onderzoek levert onder andere de aanbeveling op van een ‘individuele bijsluiter’ met een beschrijving van de specifieke behoeften van de leerling. Leerlingen schatten zichzelf hoger inEen van de opvallende bevindingen in het rapport is dat het erop lijkt dat de leerlingen hun eigen competenties hoger inschatten dan hun ouders of begeleiders. Het zou boeiend zijn, zo schrijft Van Eekeren, uit te zoeken of de percepties van de ouders van leerlingen van het VSO-onderwijs invloed hebben op hun prestaties, en op de transitie van deze leerlingen naar het vervolgonderwijs. Zij beveelt tot slot aan om de gang van deze leerlingen wat langer te volgen. Een ‘check’ op waar deze leerlingen terechtkomen en hoe het met ze gaat zou de kwaliteitsborging ten goede komen.

Het HanneMiekefondsDe Stichting HanneMiekefonds is in 2009 opgericht door Jan Schäffer, ter nagedachtenis aan zijn dochter Hanneke Schäffer en haar grootmoeder Mieke Schäffer-de Gardeijn. De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden bedrag van 500 euro. In totaal beoordeelde de jury dit jaar het recordaantal van 20 scripties: 15 werkstukken uit het HBO en 5 uit het WO. Helaas was er dit jaar geen bijdrage vanuit het MBO. De werkstukken zijn beoordeeld aan de hand van relevantie, leesbaarheid, originaliteit (voegt het project iets toe aan reeds bestaande kennis) en de kwaliteit van het onderzoek.

Sluiten
Word nu lid!