Home Nieuws November 2013 LPGGz neemt hulplijn van SIRE over voor mensen zónder psychische ziekte
6 november 2013LPGGz neemt hulplijn van SIRE over voor mensen zónder psychische ziekte

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) heeft per 1 november officieel de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte van SIRE overgenomen. SIRE introduceerde dit voorjaar de hulplijn in samenwerking met de stichting Samen Sterk tegen Stigma (SStS) als onderdeel van een campagne om het stigma op psychisch ziek zijn te doorbreken. 

Ook autisme

De campagne op radio en tv is inmiddels afgelopen, maar via 0900-0727 kan iedereen advies blijven vragen aan ervaringsdeskundigen over de omgang met mensen met een psychische aandoening. Een van de campagnefilmpjes was gewijd aan autisme. Gijs Horvers, bekend van o.a. Iets Drinken en in 2012 gastspreker tijdens het NVA-congres, werkte mee aan dat filmpje. Klik hier.

Bewustwording

Om meer bewustwording rond het taboe op psychische ziekten te creëren, draaide SIRE de rollen om in deze anti-stigmacampagne en richtte een hulplijn op voor mensen zónder een psychische ziekte. Sinds de lancering van die lijn hebben de ervaringsdeskundigen meer dan duizend gesprekken gevoerd, voornamelijk met familie, vrienden, kennissen en collega’s van mensen met een psychische aandoening. Het Landelijk Platform GGz neemt de hulplijn nu over.

Jarenlange ervaring

Het Landelijk Platform GGz heeft door haar Meldpunt Meld je Zorg in de ggz jarenlange ervaring met het beantwoorden van vragen over ggz-problematiek en het meedenken met cliënten en familieleden. Bij het Landelijk Platform GGz werken goed getrainde ervaringsdeskundigen. Zij weten uit eigen ervaring waar ggz-cliënten en familieleden in het dagelijks leven tegen aanlopen en bieden, naast een luisterend oor, ook praktische adviezen.Overname is mooi resultaat

Sabine van Aken, projectleider bij SIRE: “Wij zijn heel blij dat de campagne voor zoveel mensen aanleiding was om de telefoon te pakken en om advies te vragen. Het voornaamste doel van onze campagne was bewustwording creëren over de omgang met mensen die een psychische ziekte hebben en over de vreemde reacties waarmee mensen met een psychische aandoening soms te maken hebben. Welk resultaat we met de campagne hebben behaald, moet nog blijken, maar het feit dat de hulplijn nu overgenomen wordt, is voor ons al een zeer mooi resultaat.”SIRE-campagne fantastisch vertrekpunt

Volgens Gerdien Rabbers, directeur van Stichting Samen Sterk tegen Stigma en coördinator van de hulplijn, was de SIRE-campagne een goed begin om de beoogde maatschappelijke verandering te bewerkstelligen: “Onze stichting is in het leven geroepen om de beeldvorming rond psychische ziekten te verbeteren en discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit te bannen. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen met een psychische aandoening volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij. De campagne van SIRE vormde hiervoor een fantastisch vertrekpunt en wij zullen ook na afloop van de campagne verdergaan met het agenderen van stigmatisering.” 

Doorbreken van bestaande denkbeelden

SStS zal ervaringsdeskundigen blijven inzetten om hun verhalen te vertellen en daarmee bestaande denkbeelden te ontkrachten. Rabbers: “Zij doorbreken het taboe en kenteren, als ‘vlaggendragers’, de vooroordelen in hun directe omgeving.”

Bereikbaar

De telefonische hulplijn blijft na 1 november bereikbaar via 0900 0727. Iedereen die een vraag heeft over de omgang met mensen met een psychische ziekte kan hier terecht.

(bron: LPGGz)