Home Nieuws Nieuws oktober 2013 NVA stuurt brandbrief over bezuinigingen cliëntondersteuning
24 oktober 2013NVA stuurt brandbrief over bezuinigingen cliëntondersteuning

Vandaag heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme een brandbrief naar de Staatssecretaris van VWS en naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd vanwege de voorgenomen extra bezuinigingen op cliëntondersteuning. We verwachten dat deze bezuiniging van 25 miljoen op cliëntondersteuning bij MEE leidt tot ca. 100 miljoen aan extra kosten in dure zorg als gevolg van escalatie van de problematiek en uitval uit de maatschappij.

De NVA maakt zich grote zorgen over de participatie van mensen met autisme in de samenleving, wanneer cliëntondersteuning grotendeels wordt wegbezuinigd. In het licht van de diverse transities in de Jeugdzorg, Zorgverzekeringswet, AWBZ, Passend Onderwijs en de Participatiewet verandert er veel voor mensen met autisme. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat geeft veel onrust en vergroot het risico op uitval onder deze groep voor wie rust en continuïteit juist zo belangrijk is. Cliëntondersteuning is hard nodig om die uitval te voorkomen. De NVA vindt het daarom onbegrijpelijk dat juist hier bezuinigd wordt.

De NVA doet een dringend beroep op de Kamerleden en de Staatssecretaris om de continuïteit van die cliëntondersteuning te borgen en onze zorgen onder de aandacht te brengen in de bespreking van de VWS begroting en de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer komende week.

 Download hier de brieven:

Brief aan de Staatssecretaris

Brief aan de Vaste Kamercommissie VWS, Tweede Kamer

Brief aan de Eerste Kamer