Home Nieuws Nieuws oktober 2013 Erkenning voor interventie ASS-dagbehandeling
24 oktober 2013Erkenning voor interventie ASS-dagbehandeling

De interventie ‘Dagbehandeling kinderen met een autismespectrumstoornis 3-7 jaar’ is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie biedt jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) vijf tot negen dagdelen behandeling in kleine groepen van zes à zeven kinderen, gedurende één tot anderhalf jaar. Daarbij is er veel structuur in tijd, ruimte en activiteiten, wordt de communicatie systematisch visueel ondersteund en is er veel één-op-éénbegeleiding. Voor de ouders zijn er oudergesprekken, pedagogische thuisbegeleiding en een oudercursus.

Een interventie is ‘goed onderbouwd’ als die goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Eén van de conclusies in de NVA- enquête ‘Allemaal  autisme , allemaal anders’ (2013)  is dat intensieve behandelingen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond, relatief weinig worden gebruikt. De NVA pleit voor meer aandacht voor wat wel of niet werkt in de behandeling van kinderen en volwassenen met autisme. 

Sluiten
Word nu lid!