Home Nieuws Nieuws oktober 2013 Jeugdwet aangenomen door Tweede Kamer
21 oktober 2013Jeugdwet aangenomen door Tweede Kamer

Op donderdag 17 oktober stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de nieuwe Jeugdwet, die inhoudt dat per 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk worden voor de zorg voor jeugd.

 

Zorgvuldige invoering

Via een hele lijst van amendementen en moties vroegen de Kamerleden onder andere wel om extra waarborgen voor een zorgvuldige invoering. Zoals het (aangenomen) amendement van Loes Ypma (PvdA) en Vera Bergkamp (D66), waarin zij zeggen een waarborg te willen dat alle branche- en beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de zorg voor jeugd ook betrokken worden bij het ontwikkelen van een breed kwaliteitskader. De regering beoogt namelijk dat alleen de ontwikkelingen vanuit jeugdzorg als uitgangspunt worden genomen. Dit is een te smalle benadering die niet past bij de doelstelling van de gemeenten om breder te denken en schotten af te breken.

Monitoren

De Jeugdwet zou tot afbakeningsproblemen in de Wmo, AWBZ en Zvw kunnen leiden. Kinderen en jongeren mogen niet de dupe mogen worden van eventuele afbakeningsproblemen en daarmee tussen wal en schip vallen. Daarom heeft Mona Keijzer (CDA) de regering in een motie opgeroepen de komende 3 jaar te monitoren welke grensgevallen er ontstaan, daar actie op te ondernemen en ieder half jaar te rapporteren aan de Kamer. Deze motie is ook aangenomen.

Jeugd-ggz

Ondanks inspanningen van veel ouders en professionals (zie petitie behoud jeugd-ggz) is het helaas niet gelukt om de jeugd-ggz uit de nieuwe Jeugdwet te houden.

Eerste Kamer

De nieuwe Jeugdwet is nu aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Ook wordt er nog een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgewerkt. Binnenkort komt daar meer duidelijkheid over.

 

Meer over de Jeugdwet is te lezen op de website van Balans.