Home Nieuws Nieuws september 2013 GGz van start met vijf proeftuinen voor vraagsturing
23 september 2013GGz van start met vijf proeftuinen voor vraagsturing

Zeventien cliënten- en familieorganisaties hebben GGz-instellingen uitgedaagd om aan de slag te gaan met innovatieve vraagsturing. Balans en de NVA nemen ook deel in dit project. Vijf GGz-instellingen gaan voor het eerst aan de slag met ‘proeftuinen voor innovatieve vraagsturing’. De 17 cliënten- en familieorganisaties zullen de proeftuinen de komende jaren bijstaan met ervaringskennis en expertise. 

De instellingen die geselecteerd  zijn als proeftuin gaan hun ideeën vertalen in concrete plannen die vanaf 1 januari 2014 in een veilige praktijkomgeving zullen worden beproefd. De proeftuinen hebben elk een eigen thema, waaronder crisis, zorg voor jongeren tot 23 jaar en herstel bij thuiswonende patiënten. Maar liefst 26 instellingen dongen met in totaal 28 ideeën mee naar een plek.  

Het project ‘Kwaliteit en implementatie van vraagsturing’ maakt met nog twee andere projecten deel uit van het programma ‘Werken aan vraagsturing’ en wordt gefinancierd met zogeheten ‘vouchers’ van het ministerie van VWS. Het uiteindelijke doel van het programma is ervoor te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Waar mogelijk op eigen kracht met steun van de omgeving, maar waar nodig met zorg die écht uitgaat van de vrager en die het hem zo gemakkelijk mogelijk maakt.  

De vijf instellingen die voor een proeftuin zijn geselecteerd zijn: – De Bascule (Amsterdam) met de proeftuin ‘Zorg en begeleiding voor jongeren tot 23 jaar’- UMC Utrecht, afdeling psychiatrie met de proeftuin ‘Zorg bij crisis’- GGZ Noord-Holland Noord met de proeftuin ‘Zorg & Herstel (thuiswonend)’- Mediant GGz met de proeftuin ‘Ontwikkeling basiszorg GGz’- cluster Klinisch Intensief van Inforsa met de proeftuin ‘Langdurende zorg’. 

De NVA en Balans zullen zich vooral richten op de ondersteuning van de proeftuin van Mediant, waarbij gekeken wordt naar de inrichting van de basiszorg GGz.  

Meer informatie

 

Sluiten
Word nu lid!