Home Nieuws Nieuws juni 2013 Pgb krijgt volle steun in zorgdebat
19 juni 2013Pgb krijgt volle steun in zorgdebat

Keuzevrijheid en goede zorg regelen met een pgb blijven overeind in de nieuwe Wmo en Awbz. Dat is de conclusie na een hele dag debatteren over de veranderingen in de langdurige zorg op 10 juni. Na juli komt het ministerie van VWS met een plan van aanpak om te komen tot een nieuwe Wmo, Awbz en aanspraak thuisverpleging in de Zorgverzekeringswet.

 

De staatssecretaris zal inhoudelijke criteria opstellen voor wie wel en wie geen pgb kan krijgen. Hij wil geen pgb voor mensen die alleen een pgb willen voor het geld; die geen regie willen of aankunnen en waarbij de kwaliteit niet voldoende geborgd is. Hij wil aanzuigende werking van bemiddelingsbureaus weren en voorkomen dat instellingen die door zorgkantoor geweerd worden via het pgb toch twijfelachtige kwaliteit leveren. Hij vindt dat een pgb voor mantelzorgers mogelijk moet blijven, maar wil scherp kijken onder welke voorwaarden.

Lees verder op de website van Per Saldo  

Actuele stand van zaken n.a.v. actie “NEE tegen de 10-uurs maatregel”

Staatssecretaris Van Rijn is momenteel bezig met het maken van het definitieve plan rondom de 10-uurs maatregel. Hij heeft toegezegd om naar alle alternatieven te kijken die zijn aangedragen en komt uiterlijk op 1 juli met een brief. Via de bijgaande link kunt u verhalen lezen van mensen die getroffen worden door de maatregel. De verhalen zijn gebundeld door Per Saldo en aangeboden aan alle kamerleden t.b.v. het zorgdebat van 12 juni jl.

Meer informatie