Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Lotgenotencontact

Voor verschillende doelgroepen

Contactgroepen

In Zuid-Limburg zijn enkele contactgroepen actief. Afhankelijk van de interesse en waar men woont wordt doorverwezen en eventueel een extra praatavond georganiseerd. Aanmelden kan bij dhr. R. in ’t Veld, tel.: 045-5715217, e-mail molnar-intveld@ziggo.nl.

Mocht er belangstelling zijn voor bepaalde thema’s dan kan daar speciale aandacht aan worden gegeven. Gedacht kan worden aan thema’s als het PGB en de nieuwe Wajong.


Bijeenkomsten voor partners

Voor partners van mensen met autisme zijn er een speciale ontmoetingsbijeenkomsten. Deze worden gehouden op iedere derde maandag van de maand van 13.00u tot 15.00u. Voor de rest van 2017 is dat op 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

Plaats: De Boeckel, Roserije 410, 6228 DN Maastricht (gratis parkeergelegenheid).

Men kan zich rechtstreeks aanmelden bij MEE, doorkiesnummer 088-0102222.


Lotgenotengroep

Verder is er een lotgenotengroep voor volwassenen, die 1x per 2 weken een inloop hebben en 1 x per maand een activiteit. Verdere informatie is te vinden op www.lgal.nl