Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Autisme Info Centra (AIC) Friesland

Activiteiten en contactgegevens

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en mantelzorgers.

De kracht en de eigenheid van het AIC liggen bij:

1) Regionale en lokale informatievoorziening. Mensen met autisme, hun ouders, partners en andere naasten, maar ook hulpverleners, studenten en mantelzorgers vinden steeds meer hun weg naar het AIC voor praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie over autisme.

2) Lotgenotencontact. Ouders, partners, familie van en mensen met autisme zelf ontmoeten elkaar bij het AIC en leren daarbij van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar de juiste hulp.

Het AIC wordt bemenst door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij hebben in hun persoonlijke leven en/of hun werk dagelijks met autisme te maken. De vrijwilligers hebben allemaal een basistraining gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Het AIC is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en valt onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Verspreid over het land zijn er 29 AIC's.

Adres:

Het AIC is gevestigd in Nieuw Zuid,
Prinses Irenestraat 2 
8862 TL Harlingen 

Tijdens de inloopochtend telefonisch te bereiken op 06 - 239 05 141
of altijd via de mail: auti.coffee@gmail.com


Inloopmogelijkheid:

Het  AIC in Harlingen is ieder maandag geopend van 10.00 tot 12.00 uur,
behalve in de vakanties.

Meer informatie kunt u vinden de website www.autismefryslan.nl

De regio Friesland beschikt over een ruim opgezette Infotheek met boeken en dvd's. Hebt u belangstelling om een boek of DVD te lenen, neem dan contact op met:

Centrum voor dagstructurering "de Mik"
De Iisbaan 3
8731 DW Wommels
Tel.nr.: 0515-331960 (mobiel: 06 - 43055280)
E-mail: info@centrumdemik.nl

Klik hier voor de actuele lijst met boeken

Klik hier voor een overzicht van dvd's