030-2299800
Politie en justitie

Voorlichting over autisme

Uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme geen groter risico dan anderen hebben om met politie en justitie in aanraking te komen. Toch verschijnen keer op keer in de media verhalen van ernstige misdrijven, waarbij autisme nadrukkelijk genoemd wordt. Dit zorgt voor veel negatieve beeldvorming, waar mensen met autisme last van kunnen hebben. Meer hierover onder 'in de media'.

Overigens is het wel zo dat wanneer mensen met autisme te maken krijgen met politie en justitie, de stoornis vaak zorgt voor bizarre situaties, bij aanhoudingen, bij verhoren, bij het in detentie zijn.

De NVA probeert autisme op diverse manieren bij belanghebbenden onder de aandacht te brengen. Dit doet zij door:

Steunpunt Forensische Zorg

Samen met Balans is de NVA dit steunpunt gestart voor en door ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek die met justitie in aanraking zijn gekomen.
www.steunpuntforensischezorg.nl

 

Voorlichtingscampagne aan politie

In 2011 en 2012 heeft de NVA alle politiekorpsen de dvd AutiDelict gestuurd en informatie over de Autipas. Ook hebben veel korpsen een basiscursus over autisme gevolgd, om zo beter rekening te kunnen houden met autisme, wanneer zij hiermee te maken krijgen bij daders of slachtoffers van delicten. Wij blijven werkgroepen en projecten voorzien van informatie over autisme in combinatie met politie enjustitie.

(downloads toevoegen en link naar autipas en autidelict)