030-2299800
Opzegvoorwaarden

Voor opzeggen NVA-lidmaatschap

De opzegtermijn voor het lidmaatschap bedraagt twee maanden voor de vervaldatum. Opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden.

Opzeggen kan: 

  • via het opzegformulier op www.autisme.nl
  • of schriftelijk (schrijf naar: NVA Ledenadministratie, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt)
  • of via een e-mail naar: leden@autisme.nl  

Vermeld bij opzegging a.u.b. uw relatienummer. Dit kunt u vinden op de adresdrager op de verpakking van Autisme Magazine, en bij de adresgegevens op alle correspondentie van de NVA.

Heeft u vragen over het opzeggen van uw lidmaatschap? Neem dan contact op met de ledenadministratie: 030-2299800.

Opzeggen abonnement Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, WTA

Met ingang van 1 januari 2015 is het WTA een zelfstandige stichting geworden, en is dit tijdschrift geen uitgave van de NVA meer. Wilt u uw WTA-abonnement opzeggen? Kijk dan op www.wta.nu