Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Opzegvoorwaarden

Voor opzeggen NVA-lidmaatschap en abonnement Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA)

Opzeggen lidmaatschap NVA

De opzegging van het lidmaatschap van de NVA dient via 
- bovenstaand formulier; 
- schriftelijk, of 
- via e-mail naar: leden@autisme.nl  
o.v.v. uw relatienummer uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van uw lidmaatschapsjaar door ons ontvangen te zijn.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de ledenadministratie: 030-2299800.

Relatienummer 
Het relatienummer vindt u op de adresdrager op de verpakking van ons ledenmagazine Engagement met autisme en bij de adresgegevens op alle correspondentie van de NVA.

Opzeggen abonnement Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, WTA

Met ingang van 1 januari 2015 is het WTA een zelfstandige stichting geworden, en is dit tijdschrift geen uitgave van de NVA meer. Wilt u uw WTA-abonnement opzeggen? Kijk dan op www.wta.nu