030-2299800
Teken de Volkspetitie Red de Zorg!

Op 19 juni jl. nam staatssecretaris van Rijn de Volkspetitie Red de Zorg in ontvangst. Deze is op 1 mei door de vakbonden FNV en CNV gestart en binnen 6 weken door meer dan 730.000 Nederlanders ondertekend. Met de Volkspetitie roepen de ondertekenaars de verantwoordelijk staatssecretaris op om de bezuinigingen in de zorg te stoppen en bovendien in te grijpen. Verscheidene organisaties en prominenten steunen de petitie, waaronder Omroep Max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant, Arie Boomsma, Albert Verlinde en Humberto Tan.

 In de Volkspetitie staan de volgende 5 eisen geformuleerd:

1.    Geen bezuinigingen op de zorg en ondersteuning thuis;
2.    Geld voor zorg moet aan zorg worden besteed, we stellen paal en perk aan winsten, bureaucratie en topbeloningen;
3.    Een norm voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling, zodat cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben;
4.    Werken in de zorg is een vak. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar kunnen nooit professioneel zorgpersoneel vervangen;
5.    Echte banen in de zorg. Van een baan in de zorg moet je zelfstandig kunnen leven. We willen geen gedwongen zelfstandige zonder rechten zijn of verplicht worden loon in te leveren.

Op 12 september wordt er in Amsterdam een grote demonstratie georganiseerd. De NVA roept haar leden op deel te nemen. Ook vragen wij u de Volkspetitie te ondertekenen, via www.fnvvoorzorg.nl. U kunt zich op deze pagina ook inschrijven voor de demonstratie op 12 september.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.