Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Het wankele leven na jeugdzorg

Jeugdzorg is er tot het achttiende levensjaar, maar zijn jongeren daarna wel volwassen genoeg om zichzelf te redden? 

Brandpunt volgt een aantal jongeren die op eigen benen proberen te staan na een langdurig verblijf in een jeugdzorginstelling.

Zoals Romy die na een jeugd vol verwaarlozing belandde in een gesloten jeugdzorginstelling. Nu ze 18 jaar is komt er veel op haar af; plotseling moet ze zorgen voor een eigen zorgverzekering, inkomen en een dak boven haar hoofd. Romy is niet de enige die hiermee worstelt. Nederland telt naar schatting 12.000 dakloze jongeren.

Als een jongere uit zijn omgeving niet de steun krijgt die hij nodig heeft, kan hij bij het wijk- of jeugdteam van de gemeente verlengde jeugdzorg aanvragen, die loopt door tot 23 jaar. De aanvraag moet worden gedaan voordat de jongere 18 jaar wordt, tot uiterlijk zes maanden daarna.

Brandpunt, 31 oktober 2017. NPO2, 20.25 uur.