030-2299800
Documentaire: De volgende stap

Over de uitstroom van jongeren met autisme van VSO naar vervolgonderwijs

Afgelopen jaar is op de Berkenschutse, een school voor speciaal onderwijs, een project gestart gericht op de uitstroom van jongeren met autisme van VSO naar vervolgonderwijs.

Een onderdeel van dit project is de documentaire: De volgende stap. 

Bekijk hier de documentaire: