Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Brief van NVA aan Tweede Kamer vindt gehoor

Op 9 november stuurde de NVA een brandbrief naar alle Tweede Kamerleden. Hierin vroegen we aandacht voor het feit dat gemeenten te weinig gebruik maken van de specialistische autismekennis die er is, waardoor mensen met ASS tussen wal en schip dreigen te vallen. 

De NOS pakte dit signaal op, met als voorbeeld de dreigende sluiting van vijf logeerhuizen van het Dr. Leo Kannerhuis, waar ongeveer 150 kinderen de dupe van zouden worden. 

CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer stelde naar aanleiding van deze berichten vragen aan staatssecretaris Van Rijn van VWS. De Staatssecretaris heeft inmiddels toegezegd dat er afspraken komen over de financiering van de logeerhuizen van het Dr. Leo Kannerhuis, zodat deze een doorstart kunnen maken. 

Omroep Gelderland meldt dat Staatssecretaris van Rijn probeert financiering te regelen via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “Gezien de landelijke spreiding van de cliënten van deze logeerhuizen, het beperkte aantal plaatsen en het gespecialiseerde karakter ligt het voor de hand om ook deze gespecialiseerde logeerhuizen via het landelijk inkooparrangement in te kopen.”