Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
NVA Autismecongres 2014

31 oktober 2014 in de Jaarbeurs

Noteer de datum van ons jaarlijkse NVA-congres alvast in uw agenda: 31 oktober 2014. Net als in voorgaande jaren vindt het congres plaats in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht.

Voorlopig programma:

Autisme ben ik (nog bepalen)

Autisme in de DSM 5 (Annelies Spek)

Autisme vroeg signaleren (Ina van Berckelaer Onnes)

Autsme in de maatschappij (nog bepalen)

Autisme creatief (Jarl van Maltha)

Autisme en muziek (Aaltje van Zweden)

Autisme en een verstandelijke beperking (film)

Autisme en complexe zorgvragen (Alice Padmos)

Autisme in je leven (Peter Vermeulen)

Binnenkort vindt u meer informatie over het programma en de mogelijkeden om u hiervoor aan te melden op www.autisme.nl!