030-2299800
Nieuwe website Nederlandse Vereniging voor Autisme

Eerste slag in een stevige operatie

Vandaag heeft de NVA haar geheel vernieuwde website autisme.nl gelanceerd. Een lang gekoesterde wens is hiermee gerealiseerd.

Aan het vullen van deze website wordt de komende weken nog volop gewerkt. Het kan dus zijn dat u bepaalde informatie die u op de oude website aantrof, hier nog niet vindt.

Binnenkort zullen ook de andere NVA-websites (AutismeFonds, Autismeboek) worden vernieuwd. De website van het Autisme Info Centrum wordt voorlopig in beperkte vorm voortgezet maar zal op termijn worden opgeheven.

Hebt u vragen en opmerkingen over deze nieuwe website, dan kunt u mailen naar webbeheer@autisme.nl.