030-2299800
Handreiking voor Wmo verordening is uit

Voor de nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 ingaat, moeten gemeenten een verordening maken. Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI), heeft hiervoor een handreiking gemaakt. De handreiking is bedoeld voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden die in hun eigen gemeente invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van de Wmo-verordening. De handreiking biedt achtergrondinformatie en beschrijft wat er vanuit cliëntenperspectief goed geregeld moet worden.

Omdat er veel gaat veranderen in de Wmo is het noodzakelijk dat de gemeenten een nieuwe verordening maken. Deze verordening is belangrijk voor de huidige en toekomstige cliënten van de Wmo omdat hierin hun rechten en plichten ten aanzien van de Wmo-ondersteuning worden vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden inwoners die ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een maatwerkvoorziening. Ook moeten onafhankelijke cliëntondersteuning, de toegang tot een pgb, en de regeling voor eigen bijdragen in de verordening komen. Daarnaast kan in de verordening gerichte inkomensondersteuning voor mensen met een beperking gerealiseerd worden.

Download hier de Handreiking voor Wmo-verordening

Bron: Ieder(in)

Lees het bericht op de website van Ieder(in)

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.