030-2299800
Quotumwet mensen met een arbeidshandicap wordt aangepast

Een brede coalitie van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de Oogvereniging heeft ervoor gezorgd dat de Quotumwet wordt aangepast. Er komt een gewogen quotum, waarbij alle mensen met een arbeidshandicap meetellen en niet alleen die mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 

Lees het bericht op de website van het Landelijk Platform GGz