030-2299800
VNG vreest voor fikse kortingen op gemeentelijke zorgbudgetten door het Rijk

Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over 2014 laten zien dat het Rijk vorig jaar minder geld aan cliënten heeft uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het gaat hierbij om cliënten die destijds nog onder de Algemene Wet Bijzondere Zorg (AWBZ) vielen, maar sinds januari 2015 onder de Wmo 2015 of de Jeugdwet. De budgetkortingen waar de gemeenten mee te maken kunnen krijgen kunnen oplopen tot maar liefst 135 miljoen euro voor Jeugd en 300 miljoen euro voor Wmo in 2018.

Onderzoek wijst uit dat vorig jaar minder dan begroot is uitgegeven aan de Wmo- en jeugd-doelgroepen, maar meer aan de groep die sinds januari op de Wet langdurige zorg (Wlz) is aangewezen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) claimt dientengevolge dat het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport deze budgettaire problemen probeert af te schuiven op de gemeenten. Echter, vindt VWS de korting gerechtvaardigd aangezien meer cliënten dit jaar voor zorg via de Wlz (rijksbudget) hebben gekozen. Gemeenten hebben de financiële middelen die voor die cliënten was bedoeld vanaf 2015 dus niet meer nodig, is de verdediging.

VNG spreekt van 'onbehoorlijk bestuur' in deze kwestie. Volgens de organisatie is het niet geoorloofd om de al vastgestelde budgetten voor dit jaar nu plotseling weer te herzien. Gemeenten hebben afspraken gemaakt met hun cliënten en budgethouders om de overgang naar de nieuwe regelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bovendien  hebben gemeenten vaak voor meer dan een jaar afspraken gemaakt, niet in de laatste plaats omdat daar door de VWS en de Tweede Kamer nadrukkelijk om gevraagd is. De contracten moesten voor 1 November 2014 getekend zijn. Daar nu op terugkomen is dan ook onrealistisch, vindt VNG.

Staatssecretaris Van Rijn zegt in een reactie dat er absoluut geen sprake is van bezuinigingsplannen en vindt het te vroeg om conclusies te trekken over eventuele tekorten in 2015.

Lees het volledige artikel op BinnenlandsBestuur.nl.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.