Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Cursusaanbod

Cursussen van de NVA

De NVA biedt een basiscursus en een vervolgcursus over autisme aan, in samenwerking met de ervaren trainer Frans Coolen van Into Autisme. NVA-leden krijgen korting op dit cursusaanbod. Lees meer over de voordelen van NVA-lidmaatschap.

Meer informatie over de cursussen, cursusdata en kosten: www.intoautisme.nl 

Basiscursus: Inzicht in Autisme

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die basiskennis wil opdoen over autisme. Cursisten zijn bijvoorbeeld familieleden van mensen met autisme die recent een diagnose hebben gekregen, startende NVA-vrijwilligers, maar ook professionals die in hun werk regelmatig te maken krijgen met mensen met autisme, maar hier niet in geschoold zijn.

In de cursus ‘inzicht in autisme’ komen vragen aan bod zoals: Wat houdt autisme precies in? Wat voor problemen kunnen hierdoor ontstaan bij de persoon met autisme en zijn of haar omgeving? Wat betekent dit voor de omgeving? Hoe kan ik hier invloed op hebben en de persoon met autisme ondersteunen?


Vervolgcursus: Autisme ervaren en verklaren

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘inzicht in autisme’, en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat het betekent om te leven met autisme, en hoe je daar op een goede manier mee kunt leren omgaan.

In deze cursus wordt dieper ingegaan op theorieën die autisme verklaren. Deze worden uitgelegd door middel van praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten. Via die doe-opdrachten leren cursisten ervaren welk effect autisme op iemand heeft en hoe hier dan het beste mee omgegaan kan worden. Deze ervaringsmomenten hebben tot doel om meer begrip te krijgen voor de problemen waar mensen met autisme tegen aan lopen, en de wil te versterken om de omgeving autismevriendelijker te maken.


Cursussen op maat voor bedrijven

De brede werkervaring van trainer Frans Coolen van Into Autisme maakt dat hij goed in staat is om bovengenoemde cursussen te vertalen naar maatwerk voor een specifieke groep professionals. Zo werkte Frans jarenlang in de jeugdhulpverlening, en heeft hij als projectcoördinator van de AIC’s een breed netwerk opgebouwd van allerlei organisaties die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme. Dit varieert van scholen en werkgevers tot wijkagenten, zorgboerderijen en GGz-instellingen. De praktijkvoorbeelden die in de cursussen worden gebruikt, kunnen aangepast en afgestemd worden op de behoefte van de organisatie of de school.

 

Cursus 'Samen Sterk'

"Scholen bespreken van alles over mijn kind waar wij als ouder buiten worden gehouden. Hoe kunnen we meer invloed uitoefenen?"

"De leerkracht kan mijn dochter met Asperger niet altijd voldoende aandacht geven. Hoe kunnen we dat op school aankaarten?"

Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen tijdens de cursus Samen Sterk. In heel Nederland, dus ook bij u in de buurt, kunt u nu aan deze kortdurende cursus deelnemen!

Aangeboden door Balans en de NVA

Samen Sterk is ontwikkeld door Ouderplatform Gooi en Omstreken en wordt aangeboden door Oudervereniging Balans en de NVA. Na afloop van de cursus staat u sterker in het contact met school en jeugdzorg; werkt u beter met hen samen, in het belang van uw kind.

Wat kun je van school of jeugdzorg vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Hoe kom je toch goed uit een gesprek dat fout dreigt te lopen? Hoe ga je tijdens het gesprek om met jouw emoties?

Ervaringen delen met andere ouders, is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Waar en wanneer kunt u aan de cursus deelnemen?

Een overzicht van alle cursusplaatsen vindt u op de website van de BalansAcademy