Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Middagsymposium Nieuwe Zorgstandaard Autisme

Donderdag 22 februari in Amsterdam-Duivendrecht

De nieuwe zorgstandaard autisme is gereed. Deze is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) de afgelopen twee jaren door mensen met autisme, hun naasten en professionals tot stand gekomen. Een zorgstandaard heeft als doel de zorg zo te organiseren dat mensen met autisme ook daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Tijdens dit Middagsymposium wordt u geïnformeerd over de zorgstandaard en wat dit betekent voor de zorg voor mensen met autisme.

Het symposium is bedoeld voor hulpverleners en andere professionals die te maken hebben met mensen met autisme (zoals psychiaters, (gz)-psychologen, kinderpsychologen, pedagogische hulpverleners). En verder voor ervaringsdeskundigen, mensen met autisme, ouders (/verantwoordelijken) van kinderen met autisme en naasten.

Sprekers: Dr. Annelies Spek, Henny Vermolen-van Gerwen, Drs. Bernadette Wijnker-Holmes, Dr. Annemiek Koster,Ernst Horwitz, Sjaak Verduijn.

Deelnamekosten: € 35,- excl. btw

Locatie: Bildung.city, Spaklerweg 79, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Programma

13.30-13.35 Opening dagvoorzitter 
Dr. Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum, Voorzitter zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, consulent Pieter Baan Centrum en CCE, redactielid ‘WTA’ en 'De Psycholoog' 

13.35-14.00 Wat is een zorgstandaard 
Henny Vermolen - van Gerwen, Lid Agendadraad Kwaliteitsontwikkeling GGZ, erelid NVA, voormalig vice-voorzitter LPGGz-Mind

14.00-14.30 De nieuwe zorgstandaard autisme 
Dr. Annelies Spek, hoofd van het Autisme Expertisecentrum in Eemnes. Voorzitter van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, redactielid van de Psycholoog en Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, en consulent Pieter Baan Centrum en het CCE. 

14.30-15.00 Wat kan een hulpvrager met de zorgstandaard autisme? 
Drs. Bernadette Wijnker-Holmes, secretaris zorgstandaard autisme, projectleider achterbanraadpleging, beleidsmedewerker NVA. Dr. Annemiek Koster, ervaringsdeskundige, lid focusgroep volwassenen met autisme in de achterbanraadpleging voor de zorgstandaard autisme. 

15.00 - 15.30 Pauze 

15.30-16.00 Wat betekent de nieuwe standaard voor de zorgprofessional
Ernst Horwitz, psychiater, hoofd polikliniek ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen, UCP, UMCG 

16.00-16.20 De zorgverzekeraar en de zorgstandaard autisme 
Sjaak Verduijn, arts, medisch adviseur bij CZ

16.20-16.50 Stellen van vragen, het voeren van een discussie 
Annelies Spek

16.50 Borrel 

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.220218.autismesymposia.nl/