Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Prof. dr. Hilde Geurts

Wat weten we uit onderzoek naar ouder worden met autisme

Hilde Geurts 2017Prof. dr. Hilde M. Geurts is neuropsycholoog en als bijzonder hoogleraar autisme: Cognitie gedurende de levensloop verbonden aan de programmagroep Brein & Cognitie van de Universiteit van Amsterdam en aan het Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth.

Zij is medeoprichter van de Academische Werkplaats Autisme genaamd REACH-AUT, was co-voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen en is vice-voorzitter van de International Society for Autism Research.

Met haar onderzoeksteam (www.dutcharc.nl) richt zich op de gehele levensloop, met speciale aandacht voor ouderen met autisme. Vanuit een ontwikkelingsperspectief onderzoekt ze onder andere cognitie, symptomatologie, comorbiditeit (van depressie tot dementie) en kwaliteit van leven.

In haar lezing zal ze een overzicht geven van wat er (on)bekend is over de rol van veroudering bij autisme. Hierbij zal aandacht zijn voor zowel de positieve als negatieve veranderingen die kunnen optreden.

 

Hilde Geurts blikt alvast vooruit op haar lezing:

Terug naar het programma