Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Dr. Claudine Dietz

Expertisenetwerk voor ontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind

Claudine Dietz 2017

Dr. Claudine Dietz is klinisch psycholoog en gespecialiseerd op het gebied van autisme en het jonge kind. Zij is verbonden aan het project de Toverfluit; een samenwerking tussen Stichting Papageno, de NVA, Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en Altrecht geestelijke gezondheidszorg.

Doelstelling van de Toverfluit is de signalering, diagnostiek en behandeling van autisme binnen Nederland te verbeteren en te versnellen. In deze lezing zal Claudine vertellen op welke manier deze doelen gerealiseerd kunnen worden, specifiek bij baby’s en peuters.

Gemiddeld is de vertraging 3 jaar tussen het moment van eerste zorgen en de diagnose. Ouders ervaren in deze periode vaak veel stress en onzekerheid. Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij het kind nemen toe, ouders raken uitgeput en vaak ontstaan problemen in de relatie tussen ouder
en kind.

Aan de hand van casuïstiek zal Claudine laten zien wat het kan opleveren wanneer begeleiding voor ouders en kinderen op een vroeger moment in de ontwikkeling start.

 

Claudine Dietz blikt alvast vooruit op haar lezing:

Terug naar het programma